Veštačka trava visna 45mm

Veštačka trava visna 45mm, čvorovi 15700 po m2