Grab – parket

GRAB – CARPINUS BETULIS

 

 

GRAB – STANDARD

Najznačajnija karakteristika poda od ove vrste drveta je slabo izražena struktura, kojoj se pripisuje specifičan vizuelni identitet. Spada u grupu svetlih, žilavih i veoma otpornih vrsta, što mu daje velike mogućnosti prilikom finalne obrade.
Dužine: 250-600mm
Širine: 32-60mm

GRAB – RUSTIK

Grabov rustik parket.Dužine: 250-600mm
Širine: 32-60mm