Pan-S27

Cover-S27Pan-S27 je sinusno profilisani lim koji prati najnovije trendove u arhitekturi i građevinarstvu. Svojim skladnim oblikom se izdvaja od klasičnih trapeznih limova i predstavlja pravi ukras, prvenstveno na fasadama ali i krovovima. Zakrivljene linije profila omogućavaju lako slivanje vode i nezadržavanje prašine.