Pan-S18

Cover-S18Pan-S18 je plitki sinusno profilisani lim dubine 18 mm koji se najviše upotrebljava u oblaganju fasada ili elemenata enterijera. Proizvodi unikatan efekat na svakoj površini.