PAN-F

Cover-F

Profilisani lim iz F serije imitira klasične falcovane elemente korišćene za “ravno” pokrivanje krovova.

Ovaj samouklapajući pokrivni lim se može koristiti za krovove, fasade i plafone, a pokrivanje čini daleko jednostavnijim i bržim od klasičnih falcovanih elemenata.

Pan-F profil svojim izdignutim rebrom neprimetno prekriva vijke za pričvršćivanje tako da nisu izloženi atmosferskim uticajima. Profil poseduje i jedinstvenu ivicu rebra koja olakšava eventualnu demontažu.

mont-F-fasada-hor mont-F-fasada-vert mont-F-krov