PAN-Kz

Cover-KzOvaj fasadni profilni element može idealno da prati i kompleksnije linije objekata i omogućuje postizanje jedinstvenog vizuelnog efekta. Zahvaljujući sistemu skrivenog fiksiranja elementi se mogu koristiti i za pokrivanje strmijih krovova.