Hrast – parket

  HRAST – EKSTRA Bez velikih razlika u boji drveta. Dozvoljeni čvorići, u boji drveta (veličine do 10mm), bez beljike. Dužine: od 200 mm do 600 mm – Cena je određena dužinom parketa. Širine: od 32-70 mm HRAST – STANDARD Svetli čvorovi, bez ograničenja u količini, beljika u tragovima, čeona pukotina maks. širine do 1mm,...

Info